Aansprakelijkheid BV

Aansprakelijkheid BV

Een besloten vennootschap is zelf een rechtsvorm. Dat betekent dat de BV zelfstandig aansprakelijk is voor zijn financiële positie. Kan de BV zijn schuldeisers niet meer betalen? Dan kan het zijn dat deze failliet gaat. In principe zijn de medewerkers inclusief het bestuur daarmee ontslagen en de aandeelhouders dan hun aandelen kwijt, maar niemand is met zijn privé-eigendom aansprakelijk.

Aansprakelijkheid BV in de praktijk

Bovenstaande is de theorie. In de praktijk gaat het er in veel gevallen anders aan toe. Soms bewust. Zo kan het zijn dat een ondernemer met een BV privé hiervoor garant moet staan. Bijvoorbeeld als leveranciers of andere bedrijven geen vertrouwen hebben in de financiële positie van de BV. Zij vragen dan een garantstelling buiten de BV-statuten om. Ook banken geven pas vaak een financiële lening indien de eigenaar borg staat met zijn privé-eigendom. Als de BV failliet gaat blijft hij wel privé aansprakelijk voor die specifieke schulden.

Wil je advies van een boekhouder of administratiekantoor? Met enkele vrijblijvende offertes vergelijk je eenvoudig de tarieven van boekhouders en accountants uit je eigen regio.

Daarnaast is een BV wel een zelfstandig orgaan maar kan deze natuurlijk niet zelfstandig zijn besluiten maken. Dat doet het bestuur en die is dan ook aansprakelijk voor goed bestuurlijk gedrag. Dat betekent dat het bestuur wél verantwoordelijk kan zijn indien die vooraf had kunnen weten dat bepaalde beslissingen verkeerd zouden aflopen. In dat geval kan het bestuur aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de BV. Als een bestuur bijvoorbeeld al het geld dat binnenkomt doorsluist naar de privérekeningen en daardoor kan de BV zijn schulden niet meer betalen, kan dat als onbehoorlijk bestuur worden gezien en kan het bestuur daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

Beide gevallen zijn bewust veroorzaakt door het bestuur maar komen relatief vaak voor. Zeker met de vernieuwde wetgeving sinds 2012, die voorschrijft dat er geen verplicht kapitaal aanwezig hoeft te zijn, kan het voorkomen dat op papier de financiële positie van de BV niet toereikend is, waardoor al snel aansprakelijkheid van het bestuur om de hoek komt kijken. Een zwart-witte regel is er niet, maar een stelregel is dat de schulden die in de komende 12 maanden ontstaan moeten kunnen worden betaald. Kan de BV dat (nog) niet? Dan kan een bestuur eigenlijk geen geld (in dividend) onttrekken aan de BV. Daarnaast moet het bestuur het papierwerk op orde hebben. De jaarstukken moeten tijdig zijn ingediend en belastingen, premies of soortgelijke lasten moeten tijdig betaald.

Een BV moet volwassen worden

Een BV kun je een beetje zien als een kind. Het duurt even voor het op eigen benen kan staan. Zodra de BV wat werkkapitaal heeft verzameld, de papieren jaarlijks netjes zijn ingediend en er structureel een aantal jaar meer inkomt dan eruit gaat kun je deze als volwassen betitelen. Vanaf dat punt kun jij ook niet meer overzien waar de markt heengaat of wat de BV allemaal overkomt, en daar ook niet (zonder) meer voor aansprakelijk gesteld worden.