Wat is een accountantsverklaring?

Wat is een accountantsverklaring?

Bij een besloten vennootschap zijn de regels nog strenger dan bij een eenmanszaak of VOF. Zo moet de boekhouding in ieder geval een balans, duidelijke winst- en verliesrekening en een jaarrekening bevatten. En soms moet deze zelfs worden goedgekeurd door de accountant middels een accountantsverklaring.

In theorie zou je de administratie en het doen van de belastingaangiften zelf kunnen doen. Je kunt het ook overlaten aan een administratiekantoor. In de praktijk wordt de boekhouding van een BV vrijwel altijd ondergebracht bij een accountantskantoor. Dit komt omdat alleen een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA) met certificerende bevoegdheid de verplichte accountantscontrole mag uitvoeren. Alleen zij mogen en een rechtsgeldige accountantsverklaring afgeven.

Wil je advies van een boekhouder of administratiekantoor? Met enkele vrijblijvende offertes vergelijk je eenvoudig de tarieven van boekhouders en accountants uit je eigen regio.

Accountantsverklaring komen te vervallen?

Er wordt soms gezegd dat een accountantsverklaring bij een BV niet langer verplicht is. Dit klopt. Hierdoor zijn de opstartkosten van een BV minder hoog dan vroeger. Voor de jaarlijkse goedkeuring van de administratie is een accountantsverklaring ook meestal niet meer verplicht. Toch laten veel ondernemers hun administratie nog graag controleren door een accountant.

Wat is een accountantsverklaring precies?

Met behulp van de accountantsverklaring kan er worden aangetoond dat de jaarrekening van de BV aan de wettelijke voorschriften voldoet. Er wordt onder meer gecontroleerd of er voldoende inzicht wordt gegeven in de cijfers. Daarbij wordt gekeken naar het vermogen, het resultaat, de solvabiliteit en de liquiditeit van de onderneming. Daarnaast bevestigt (of ontkracht) de verklaring dat de financiële informatie van de BV betrouwbaar is.

Een accountantsverklaring is niet alleen van toegevoegde waarde bij de jaarrekening, maar bijvoorbeeld ook bij het aanvragen van subsidies. Andere scenario’s waarbij een goedgekeurde jaarrekening van pas kan komen, is wanneer een leverancier of potentiële investeerder inzicht vraagt in de financiën. Hierbij is het overigens niet altijd nodig om een accountantsverklaring te overleggen, een beoordelingsverklaring of een samenstellingsverklaring zijn vaak ook voldoende.

De beoordelingsverklaring en samenstellingsverklaring

Bij een accountantsverklaring heeft de accountant het overzicht, meestal de jaarrekening, niet alleen opgesteld maar ook nauwkeurig onder de loep genomen. Hij controleert of het overzicht een goede weergave geeft van de financiële situatie en geeft zijn mening hierover in de vorm van een oordeel. Bij een beoordelingsverklaring is het de taak van de accountant om, na het samenstellen van het overzicht, de cijfers te beoordelen. Hoewel hij de financiële situatie in dit geval nog steeds nauwkeurig bestudeert, is dit onderzoek minder grondig dan bij een controleverklaring.

Het overzicht met de minste zekerheden is de samenstellingsverklaring, waarbij de accountant uitsluitend het overzicht samenstelt. Hij controleert of beoordeelt de cijfers dus niet. Je zou kunnen denken dat een beoordelingsverklaring of een samenstellingsverklaring weinig toegevoegde waarde biedt, omdat het oordeel van de accountant hierbij ontbreekt. Toch heeft het wel degelijk voordelen. Een accountant is vanwege de aard van zijn werkzaamheden namelijk verplicht om bepaalde beroepscodes te volgen, waardoor een document van zijn hand garantstaat voor de nodige zekerheden.

Wanneer is een accountantsverklaring verplicht?

Bij een BV is de verklaring verplicht indien de onderneming controleplichtig is. Verder is in het Burgerlijk Wetboek opgenomen dat een bedrijf een accountantsverklaring moet kunnen overleggen wanneer het twee opeenvolgende boekjaren aan twee van deze drie voorwaarden voldoet:

  • Een omzet die hoger is dan 12 miljoen euro.
  • Een balanstotaal van meer dan 6 miljoen euro.
  • Meer dan 50 medewerkers in dienst (en dus op de payroll staan). Ingehuurde zzp’ers of uitzendkrachten vallen niet onder dit aantal.

Hoewel de mogelijkheid bestaat om met een eenmanszaak of VOF aan bovengenoemde voorwaarden te voldoen, komt dit in de praktijk nauwelijks voor. De kans dat iemand met een eenmanszaak of vof een miljoenenomzet heeft of ruim 50 medewerkers in dienst heeft, en hiervoor hoofdelijk aansprakelijk is, is vrij gering. Maar theoretisch gezien zou het dus kunnen dat er aan deze ondernemers gevraagd wordt om een accountantsverklaring te overleggen.

Mogelijke uitkomsten accountantsverklaring

Het onderzoek van de accountant kan vier uitkomsten hebben. In het meest gunstige geval volgt er een goedkeurende accountantsverklaring, waarbij de accountant verklaart dat er geen reden is om te twijfelen aan de financiële gegevens van de onderneming. Maar het kan ook zijn dat de accountant bedenkingen heeft over bepaalde aspecten van de jaarrekening. In dat geval zal hij een accountantsverklaring met beperking afgeven.

Het kan ook voorkomen dat de accountant niet enkele opmerkingen heeft, maar kampt met serieuze bedenkingen. In dat geval volgt er een afkeurende accountantsverklaring. Verder kan hij van mening zijn dat hij onvoldoende informatie tot zijn beschikking heeft om een oordeel te kunnen vellen en deze te kunnen onderbouwen. Vanwege de geringe informatie kan hij het document niet goedkeuren, maar hij heeft ook onvoldoende redenen om het af te keuren. In dit geval zal hij een accountantsverklaring met oordeelonthouding afgeven.

Wat zijn de kosten van een accountantsverklaring?

De prijs van de verklaring hangt grotendeels af van het uurtarief van de accountant. Waar het starttarief van een boekhouder vaak bij 40 euro begint, liggen de kosten voor de gemiddelde accountant een stuk hoger. Voor een accountant-administratieconsulent moet je al snel rekenen op minimaal 70 euro per uur. De kosten voor een registeraccountant beginnen veelal bij 150 euro per uur. Ook de bedrijfsgrootte, complexiteit en de manier waarop je de gegevens aanlevert hebben invloed op het totaalbedrag.

In de meeste gevallen kan het geen kwaad om minimaal duizend euro te reserveren voor het opstellen van de jaarrekening en de accountantsverklaring. Om te besparen op de kosten is het verstandig om meerdere offertes op te vragen. Heb je eenmaal een accountant gekozen, dan kan het handig zijn om vooraf duidelijke prijsafspraken te maken en dit vast te laten leggen in een opdrachtbevestiging. Tot slot loont het de moeite om de kosten te beperken door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma. Want hoe beter je de gegevens aanlevert, hoe sneller de accountant de jaarrekening kan opstellen en controleren.