Betekenis van besloten vennootschap

Betekenis van besloten vennootschap

De afkorting BV staat voor besloten vennootschap. Dit is een ondernemingsvorm die bestaat sinds 1971. Sindsdien is de betekenis van besloten vennootschap dus de naam van een type onderneming. Een vennootschap wil zeggen dat het een bedrijf betreft dat uit meerdere eigenaren kan bestaan, wat het geval is bij een BV. De BV is besloten, omdat de aandelen die het eigenaarschap vertegenwoordigen niet vrij verhandelbaar zijn. 

De oorsprong van de BV

De BV bestaat sinds 29 juni 1971. Tot die tijd bestonden er ook wel vennootschappen, maar was er in Nederland nog geen verschil tussen open en gesloten vennootschappen.  In andere Europese landen was dit wel al aanwezig. Tot die tijd was een maatschap, of vennootschap, dus nog niet besloten en nog zonder eigen rechtspersoon. Een vennootschap werd destijds ook veel compagnie genoemd, wat eigenlijk ook gewoon onderneming betekent.

Wil je advies van een boekhouder of administratiekantoor? Met enkele vrijblijvende offertes vergelijk je eenvoudig de tarieven van boekhouders en accountants uit je eigen regio.

De betekenis van een vennootschap of vennoot

‘Vennootschap’ en ‘vennoten’ (de benaming van de eigenaren van de vennootschap) zijn oude woorden die in het dagelijks leven niet veel meer worden gebruikt. Alleen bij verschillende types van ondernemingsvormen komen deze nog veel terug, omdat dit zo juridisch beschreven staat.

Een vennootschap omschrijft een commerciële onderneming waarbij het eigenaarschap onder meerdere vennoten verdeeld kan zijn. Bij een BV kan dit er ook één zijn – alle aandelen kunnen in eigendom zijn van een vennoot – maar het is ook mogelijk dat er meerdere aandeelhouders zijn.

Vennoten zijn de eigenaren. Bij een BV kun je deze ook omschrijven als aandeelhouders, aangezien het eigendom van een besloten vennootschap bepaald wordt door de aandelen. Bij een Vennootschap onder Firma (VOF) zijn er geen aandelen, en worden vennoten ook wel eens omschreven als compagnons.

Vennoten, aandeelhouders, compagnons en beleggers

Mensen die aandelen verhandelen op de beurs zijn ook aandeelhouder. Meestal betreft het dan de naamloze vennootschap, aangezien die aandelen vrij verhandelbaar zijn. Aandeelhouders van een NV worden meestal beleggers, en geen vennoten genoemd. De reden is dat een vennoot wordt gezien als actieve eigenaar. Hij is meestal betrokken bij het bedrijf (de vennootschap). Dat kan actief als bestuurder of directielid, maar dat hoeft niet. Investeerders worden vaak stille vennoten genoemd, wat betekent dat ze financieel wel betrokken zijn bij een bedrijf maar zich niet bezighouden met de organisatie.

Beleggers van NV’s zijn financieel wel betrokken bij een bedrijf maar vaak is dat zover op afstand dat deze niet dezelfde benaming hebben gekregen. Juridisch gezien is er geen verschil maar in benaming betekent het voor het publiek dus niet helemaal hetzelfde.

De BV is een besloten vennootschap

De BV is een besloten vennootschap omdat je de aandelen niet zomaar aan iemand anders kunt geven. Er is juridisch vastgelegd wie de eigenaar is, ongeacht wie het in zijn bezit heeft of er gebruik van maakt. Vergelijkbaar met een huis of auto. Deze kun je ook niet zomaar weggeven, maar moet je laten overschrijven. Overigens kunnen BV’s zelf wel de voorwaarden versoepelen of juist strenger maken, via de eigen statuten.

Het is juridisch vastgelegd dat dit zo werkt en zegt dus niets over hoe open of gesloten het bedrijf is voor haar medewerkers, aandeelhouders of andere belanghebbenden. In dit geval gaat het om een bedrijf dat zelf verantwoordelijk is voor zijn schulden. Het is zelf een rechtsvorm.

De juridische eigenschappen van een BV

De juridische betekenis van besloten vennootschap is vastgelegd in de artikelen 175 t/m 276 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (Titel 5: Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid).