BV in oprichting – BV i.o.

BV in oprichting – BV i.o.

Tussen het moment dat je een bv wilt oprichten en het moment dat deze ook werkelijk als onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kan een aardige periode ontstaan. In deze periode kun je handelen namens de ‘BV in oprichting’, afgekort de BV i.o. Wel zijn er enkele verschillen tussen een BV i.o. en een gewone BV.

Een besloten vennootschap oprichten is tegenwoordig een fluitje van een cent. Tenminste, als je bekend bent met de materie en alle antwoorden op de oprichtingsvragen paraat hebt. In de praktijk is dit zelden het geval. Een simpele vraag als ‘wat is de gewenste bedrijfsnaam?’ zal veel ondernemers al enorme kopzorgen opleveren.

Ook worden veel ondernemingen door meerdere mensen samen gestart. Dan is het wel zaak om alles goed met elkaar op papier te hebben. Je wilt duidelijk afspreken tot welk bedrag elke vennoot mag handelen, hoe de aandelen verdeeld worden en wat de waarde van het aandelenkapitaal bij de start van de BV zou moeten zijn. Soms kan het enkele weken duren voor de inschrijving in het handelsregister werkelijk een feit is.

Wil je advies van een boekhouder of administratiekantoor? Met enkele vrijblijvende offertes vergelijk je eenvoudig de tarieven van boekhouders en accountants uit je eigen regio.

Al handelen terwijl de BV nog niet is opgericht

Je kunt natuurlijk wachten met alle werkzaamheden tot de statuten rond zijn, alles geregeld is, de notaris dit verwerkt heeft en de onderneming is ingeschreven in het handelsregister. Pas dan is de BV een feit, en dus kan de BV pas op dat moment handelen. Maar soms wil je voor die tijd wat zaken in gang zetten. Als je bijvoorbeeld ook een website of kantoorruimte wilt voor de BV, dan wil je die zaken mogelijk al regelen terwijl je wacht op de inschrijving van de BV.

Dat betekent dat je alvast een webdesigner en makelaar in wilt schakelen, maar die willen wel weten met wie ze zaken doen. Om deze reden is het mogelijk om tijdelijk te werken vanuit een nog op te richten BV. Je tekent dan namens de BV in oprichting, meestal afgekort als de bedrijfsnaam met de toevoeging BV i.o. Zodra de BV een feit is, gaan alle rechten en plichten automatisch over. Gechargeerd gezegd kun je een BV i.o. het best vergelijken met een eenmanszaak of vof, met als verschil dat er bij een BV i.o. geen medewerkers op de loonlijst kunnen staan.

Fiscale voorperiode van een BV in oprichting

Een BV wordt door de belastingdienst pas als onderneming gezien bij een inschrijving. Je bent tijdens de oprichtingsfase dus nog geen DGA en hoeft jezelf in die periode geen DGA-salaris uit te keren. Er kan wel gewerkt worden met een voorperiode. Daar zitten nogal wat haken en ogen aan, dus deze kun je het beste met je accountant bespreken.

Wat nu als de BV i.o. nooit wordt opgericht?

Wordt de BV na verloop van tijd ook werkelijk ingeschreven dan kun je vanaf dat moment handelen vanuit de BV, maar soms komt het voor dat dit punt niet gehaald wordt. Bijvoorbeeld als de vennoten ruzie krijgen, of omdat de ondernemers het zelf geen goed idee meer vinden. Vaak zijn er wel al kosten gemaakt, die vervolgens op natuurlijke personen moeten worden verhaald.

Aansprakelijk voor en na de inschrijving

Wie er opdraait voor de kosten en risico’s tijdens en na de oprichting kan sterk verschillen. Het lijkt logisch dat de persoon die in bovenstaande scenario de webdesigner heeft ingeschakeld, ook verantwoordelijk is voor de kosten die hij maakt. Aangezien een BV pas mensen in dienst kan hebben ná oprichting, zal het eerste gekeken worden naar de persoon die de opdracht heeft verstrekt.

In de praktijk kan het voorkomen dat het een potentiële medewerker of andere stakeholder is geweest van de op te richten BV. Als hij handelde namens de BV i.o. maar daar niet zelf verantwoordelijk voor was, komen we uit bij het bestuur. Of dat zo is, hangt af van wat er is afgesproken, wat op dat moment in het handelsregister bekend was, en of de persoon in kwestie de beslissingen wel mocht maken.

Als de BV wordt ingeschreven is deze direct het eerste aanspreekpunt voor de kosten van oprichting en verder. Blijkt deze niet in staat om deze kosten te betalen, dan is het afhankelijk van hoe het bestuur heeft gehandeld. Bij de kosten van oprichting is de kans groot dat het bestuur hoofdelijk aansprakelijk is voor de kosten en risico’s die zijn gelopen tijdens de oprichtingsperiode. De bestuurders mogen de BV niet in een situatie brengen waarvan ze kunnen weten dat deze daardoor kopje onder gaat. Als blijkt dat de waarde van het oprichtingskapitaal duidelijk onvoldoende was voor de kosten die tijdens de oprichting zijn gemaakt, dan kan dat worden gezien als onbehoorlijk bestuur.

Zodra de BV zelf zijn eigen besluiten maakt is deze in eerste instantie zelf aansprakelijk en is het onderpand beperkt tot het vermogen van de BV. Aansprakelijkheid van het bestuur is dan gelimiteerd, en pas van toepassing als daar een aanwijsbare reden voor is.