menu
bv oprichten zonder kapitaal

BV oprichten zonder kapitaal?

Bij het oprichten van een BV mag u tegenwoordig zelf het startkapitaal bepalen. U kunt dus een BV oprichten zonder kapitaal. Voorheen was dit niet mogelijk maar sinds 2012 is de regelgeving rond de oprichting van een besloten vennootschap versoepeld waardoor het verplichte kapitaal niet groter meer hoeft te zijn dan een eurocent. Toch kan het verstandig zijn om wel voor startkapitaal te kiezen.

Een BV is een eigen rechtsvorm. Gaat het dermate mis met de BV dat deze failliet gaat, dan bent u hiervoor niet aansprakelijk met uw privé-eigendom. Tenminste, als u niets te verwijten valt. Sinds de regelgeving die in 2012 is ingegaan is de oprichting van een (flex-)BV vereenvoudigd U kunt nu een bv oprichten zonder kapitaal. Maar deze versoepeling heeft wel een keerzijde.

Risico van BV oprichten zonder kapitaal

Bij het oprichten van een BV zonder kapitaal ontstaat een nieuwe identiteit die geen kapitaal heeft om zijn schulden te betalen. Dat hoeft geen probleem te zijn maar het bestuur van een BV – en dat bent u in veel gevallen zelf – wordt wel geacht alleen verbintenissen aan te gaan waarvan het verwacht dat de BV deze kan betalen. Indien de BV dus geen cent eigen kapitaal heeft maar vervolgens wel contracten aangaat – zoals een huur-, telefoon-, of internetcontract – dan brengt u eigenlijk direct de BV in gevaar.

Juridisch is het lastig u tegen te houden, maar kunt u hier achteraf wel op worden aangesproken. Als het vervolgens misgaat en de curator gaat terugkijken naar het verleden van de BV dan kan deze van mening zijn dat u aansprakelijk gesteld moet worden voor de schulden omdat u zich onbehoorlijk heeft gedragen. U heeft financiële keuzes gemaakt waarvan u had kunnen weten dat de BV deze niet kon dragen.

Een BV oprichten met 18.000 startkapitaal

Tot 2012 kon u alleen een BV starten met minimaal 18.000 euro startkapitaal, zodat een simpel telefoon- of internetabonnement u niet meteen failliet zouden maken. Nog altijd wordt dit bedrag vaak als eerste inleg gebruikt. In theorie heeft dat geen gevolgen voor bovenstaande voorbeeld. Nog altijd mag u geen beslissingen maken waarbij u vooraf kunt verwachten dat de BV deze niet kan dragen en als u vervolgens gelijk een dure jacht op afbetaling koopt kan het nog altijd zijn dat de curator van mening raakt dat u aansprakelijk moet worden gesteld.

Op papier verandert het dus niets, maar in de praktijk maakt het de kans minder groot. Waarschijnlijk gaat u alleen schulden aan die u in eerste instantie prima kunt overzien. Met 18.000 euro startkapitaal zou de BV ook zonder inkomsten prima even de kosten van een telefoon- of internetabonnement kunnen betalen. Gaat het nog mis? Dan bent u het startkapitaal wat u heeft ingelegd kwijt, want dit er snel uithalen is natuurlijk bijzonder onbehoorlijk gedrag. Maar uw privé-eigendom zal een curator in dat geval niet snel aanspreken.

Mis kan het tenslotte altijd gaan. Als klanten opeens vertrekken of als een leverancier stopt met leveren dan kan het zijn dat de BV failliet gaat maar dat heeft dan weinig met uw gedrag te maken. Mocht dit zo zijn, dan kunt u aantonen dat u de BV voldoende eigen vermogen heeft gegeven maar dat andere externe factoren een rol hebben gespeeld en bent u dus niet aansprakelijk.

Hoeveel startkapitaal heeft de BV nodig?

De eerder genoemde 18.000 euro startkapitaal was het wettelijk verplichte minimum tot 2012. Sindsdien is het nog altijd een veel voorkomend bedrag, maar is dit dus vooral symbolisch. Als maatstaf wordt geacht dat u minimaal een jaar vooruit kunt kijken. Indien u dus een telefoonabonnement of huurcontract aangaat moet u deze enige tijd kunnen doorbetalen. Als u het bestuur dus echt behoorlijk wilt uitvoeren kunt u uitrekenen hoeveel schulden u verwacht het eerste jaar aan te gaan, en dat als kapitaal in de BV te storten.

Welk kapitaal is toegestaan?

Het klinkt logisch als kapitaal van een BV direct opneembaar geld betekent. Dat mag, maar hoeft niet. U kunt bij de oprichting van uw BV ook kapitaal opgeven wat niet direct op de rekening staat. Als u dus een BVopricht en deze een computer, bureaustoel en verdere inventaris schenkt, dan telt de (dag!)waarde hiervan direct mee als eigen vermogen. Op die manier is het vaak mogelijk om toch met kapitaal een BV op te richten.