DGA en zijn (minimum)-salaris

DGA en zijn (minimum)-salaris

Als je gaat ondernemen met een BV dan is het gebruikelijk dat jij de DGA wordt. DGA staat voor Directeur-Grootaandeelhouder, en met name bij kleinere besloten vennootschappen is de directeur ook (mede-)eigenaar van het bedrijf. Fiscaal gezien is er echter een groot verschil tussen directeur en aandeelhouder, waardoor de belastingdienst een minimumsalaris heeft ingesteld voor de DGA. Je kunt hier wel van afwijken, maar dan moeten hier gegronde redenen voor zijn.

De directeur van een bedrijf is de persoon die leiding geeft aan het bestuur, of de organisatie. Het is de hoogste functie binnen het bedrijf. Als je het bedrijf opricht, is de kans groot dat je deze functie op je neemt. Als je daarnaast minimaal 5% van de aandelen bezit, ben je ook eigenaar en krijg je van de belastingdienst de stempel DGA. Die combinatie is belangrijk, want dat betekent dat je twee petten op hebt en daarvoor heeft de belastingdienst enkele regels opgesteld.

Het DGA-salaris veilig laten berekenen en de salarisadministratie voor jou als DGA uitbesteden aan een boekhouder? Online kun je vrijblijvend offertes opvragen.

DGA krijgt verplicht salaris

De belastingdienst heeft bepaald dat er een minimumsalaris moet worden uitgekeerd aan salaris aan de DGA. Meer mag wel, maar veel DGA’s, kiezen ervoor om ook precies dit minimum uit te keren. De reden is dat hoe minder salaris er wordt uitgekeerd, hoe minder kosten er zijn voor het bedrijf, en hoe meer geld het bedrijf overhoudt van de winst.

Vervolgens komt namelijk het tweede deel om de hoek kijken. Want als DGA bent je ook aandeelhouder, en als er geld overblijft kun je ervoor kiezen om dit als dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Aan jouzelf dus. Dividendbelasting kent een vlaktaks, die lager is dan de inkomstenbelasting. Dit is de reden dat DGA’s kiezen voor een minimaal salaris. Als jij zowel directeur als enige aandeelhouder bent, betaal je minder belasting als aandeelhouder, dan wanneer je het als directeurssalaris had uitgekeerd.

Wil je advies van een boekhouder of administratiekantoor? Met enkele vrijblijvende offertes vergelijk je eenvoudig de tarieven van boekhouders en accountants uit je eigen regio.

Minimumsalaris van de DGA

Het minimumsalaris wordt jaarlijks vastgesteld. Als vuistregel kies je voor 2023 het hoogste bedrag uit de volgende 3 opties:

  • minimaal 51.000 euro per jaar (in 2022 was dit 48.000 euro)
  • 100 procent van het loon van iemand met een vergelijkbare functie (in 2022 was dit 75 procent)
  • het loon van de werknemer met het hoogste salaris in je bedrijf

Voor startende ondernemingen kan dit een grote invloed hebben op de bedrijfswinst, maar de belastingdienst is hier wel vrij strikt in. Zodra het enigszins mogelijk is, verwachten ze dit salaris. Soms is het natuurlijk echt niet mogelijk.

Het DGA-salaris veilig laten berekenen en de salarisadministratie voor jou als DGA uitbesteden aan een boekhouder? Online kun je vrijblijvend offertes opvragen.

Dat kan bij startende bedrijven het geval zijn. Bijvoorbeeld bij bedrijven die veel tijd en geld steken in een nog te lanceren product. Je verricht dan werkzaamheden waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. Er wordt dan veel geïnvesteerd terwijl het onzeker is of dit ooit wordt terugverdiend.  Als het bedrijf verlies maakt, is het duidelijk dat jij geen inkomstenbelasting wilt ontduiken door geld als dividend uit te keren, en is de kans groter dat de belastingdienst akkoord gaat met een (tijdelijk) lager salaris.

Bij startup kan medewerker (tijdelijk) meer verdienen

De belastingdienst kijkt niet alleen naar de winst, maar ook naar de markt- en bedrijfssituatie. Zo let de belastingdienst ook op het salaris dat je uitkeert aan mensen die je in dienst hebt. In principe moet jouw salaris dan minimaal even hoog zijn als het salaris van de meest verdienende werknemer in de BV. Als deze over unieke eigenschappen en kwaliteiten beschikt om het bedrijf uit de startblokken te krijgen, kan hier tijdelijk een uitzondering op worden gemaakt. Dit kan het geval zijn bij startups, waarbij medewerkers specifieke kennis bezitten die jij in eerste instantie niet hebt.

Ook geldt het minimumsalaris als je bij vergelijkbare werkzaamheden in loondienst een hoger salaris zou ontvangen. Je kunt er dus wel voor kiezen om jouzelf een lager salaris uit te keren maar dan zul je de accountant die de jaarrekening beoordeelt, en de belastingdienst moeten overtuigen dat dit noodzakelijk en marktconform is. Het geld mag er echt niet zijn en jouw salaris moet wel in verhouding zijn tot het werk dat je levert. Jezelf alleen minder uitkeren omdat je de huur ook prima met minder geld kunt betalen, of als je voldoende andere inkomstenbronnen hebt en dit geld in de BV wilt houden, lukt meestal niet.

Uren(criterium) geen invloed op salaris DGA

Sommige directeuren van een BV zijn gewoon in dienst, en hebben dus een arbeidscontract. Maar als jij een eenpitter bent en besluit dat je niet meer dan een paar uur per week wilt werken, mag dat. Voor ondernemers met een eenmanszaak gelden aftrekposten die afhankelijk zijn van een minimum gewerkt aantal uren per kalenderjaar. Voor de DGA geldt dit niet. Er is geen urencriterium en als DGA kun je parttime werken. Hoeveel je werkt maakt de belastingdienst weinig uit.

Desondanks moet je ook dan wel het minimumsalaris aan jezelf uitkeren. De Belastingdienst kijkt bij de DGA (vrijwel) niet naar gewerkte uren, maar naar het resultaat. Als de BV voldoende winst maakt, dan ben jij blijkbaar zo goed in jouw werk dat het minimum dat de belastingdienst stelt in verhouding staat met de gemaakte prestatie. Wel is de belastingdienst soms vatbaar voor het excuus dat het inkomen maar in een deel van een kalenderjaar is verdiend. Heb je de BV halverwege een jaar opgericht, dan kunt je jezelf een half DGA-salaris uitkeren.

Het DGA-salaris veilig laten berekenen en de salarisadministratie voor jou als DGA uitbesteden aan een boekhouder? Online kun je vrijblijvend offertes opvragen.

Salaris in natura

Hoe je het salaris aan jezelf uitkeert maakt niet uit. Het mag dus gaan om een fictief loon, zolang hier bij de belasting maar inkomstenbelasting over geheven wordt. Indien je dus een auto van de zaak rijdt met een relatief hoge bijtelling, dan kan dit betekenen dat je jezelf een lager maandloon kunt uitkeren. Het DGA-salaris is per persoon. Als er meerdere directeuren zijn die allen grootaandeelhouder zijn, dan zal elke directeur dit minimumsalaris aan zichzelf moeten uitkeren.