Notaris en notariskosten

Notaris en notariskosten

Het oprichten van een BV wordt bij ons gedaan door een notaris en de notariskosten zijn een belangrijk onderdeel van de oprichtingskosten van een BV. Dit is verplicht volgens de wet en is zo geregeld omdat een notaris erop moet toezien dat er geen ongebruikelijke zaken bij komen kijken. Zo moet een notaris controleren of de oprichter wel een BV mag starten. De notariskosten zijn bij ons inbegrepen in onze tarieven.

Wat doet een notaris?

In eerste instantie doet een notaris onafhankelijk onderzoek naar de betrokken personen. Zo controleert hij of die de BV mogen oprichten en of hem verder vreemde zaken opvalt. Het is de taak van een notaris om eventuele fraude- of oplichtingszaken te voorkomen. Daarnaast identificeert hij de betrokkenen. Hij controleert of de legitimatiebewijzen in orde zijn. Indien nodig adviseert hij betrokkenen bij de consequenties die de oprichting van de BV voor hen hebben. Daarnaast kan een notaris voorlichten en aanvullende adviezen geven. Bij BV Beginnen geven we vooraf en tijdens het proces ook veel ondersteuning via onze eigen fiscalisten en juristen, waarmee de notariskosten voor dit onderdeel tot een minimum beperkt kunnen blijven.

Wil je advies van een boekhouder of administratiekantoor? Met enkele vrijblijvende offertes vergelijk je eenvoudig de tarieven van boekhouders en accountants uit je eigen regio.

Vervolgens begeleidt de notaris het gehele proces, in het geval van BV Beginnen gebeurt dit (grotendeels) digitaal via online software. De aangeleverde documenten geven antwoord op de vragen die nodig zijn voor de statuten. De notaris legt de statuten van de BV vast in een oprichtingsakte. Daarin staan zaken beschreven zoals het aandelenkapitaal, de manier waarop bestuurders (en eventueel commissarissen) benoemd of ontslagen kunnen worden, wat de bevoegdheden van afdelingen of bestuurders zijn en waarop wordt vergaderd.

Verder noteert de notaris wat de regels van overdracht voor de aandelen van de BV zijn. Aandelen van een BV zijn niet publiekelijk verhandelbaar, zoals aandelen van grote beursgenoteerde bedrijven. Bij een BV wordt bij de oprichting vastgelegd hoe aandelen overdraagbaar zijn.

Uiteindelijk moet de BV worden ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel, waarmee deze feitelijk wordt opgericht. Het is niet verplicht maar bij BV Beginnen wordt ook deze inschrijving door de notaris begeleid.

Wat is de functie van de notaris?

De belangrijkste functie van een notaris is het fungeren als objectief en betrouwbaar getuige van de oprichting. De rol van de notaris is om te controleren of de oprichter werkelijk deze keuze wil maken, mag maken, en maakt. Hij controleert legitimatie, opvallende zaken en registers waaruit kan blijken dat bijvoorbeeld de overheid bezwaren zou hebben. De BV is een rechtspersoon en dus wordt er streng op toegezien dat deze gewenst is en op de juiste wijze wordt opgericht.